Naujienos
Informacija Apie PCB
Teisinė informacija
Kondensatoriai
Kondensatorių spintos
AKVS-S
AKVS-P
AKVS-P-F
AKVS-P-L
AKVS-P-T
AKVS-P-T-F
Reaktyvinės galios kompensavimas iki 12kV
Kondensatorių parinkimas
Apsaugos aparato ir įvadinio kabelio parinkimo lentelė (Nr.2)
Reguliatoriai
Parsisiuntimui
Kontaktai
KITI GAMINIAI

     Reikalingos kompensacinės galios parinkimas

     Kompensavimo įrenginys parenkamas pagal vartotojo naudojamą maksimalią reaktyvinę galią. Norint tiksliai nustatyti, kaip kinta reaktyvinės galios dydis, koks yra tinklo įtampos netiesinių iškraipymų faktorius, rekomenduojama atlikti keletą matavimų su tinklo analizatoriumi.

     Atvejai, kai reaktyvinės galios vartojimas būna mažai kintantis (t.y. palyginti pastovus dydis, per ilgą laiko periodą), tada reaktyvinės galios skaičiavimas gali būti atliekamas pagal komercinės apskaitos reaktyvinės energijos parodymus.

     Kompensacinio įrenginio parinkimas pagal elektros energijos skaitiklio duomenis

     Jeigu vartojamos reaktyvinės galios dydis yra pastovus arba mažai kintantis, tada elektros energijos skaitiklio duomenys per fiksuotą periodą gali būti naudojami skaičiavimui. Fiksuotas periodas paprastai yra pilna darbo diena, pavyzdžiui aštuonios valandos. Šis metodas geriausiai tinkantis tada, kai objekto energijos vartojimas yra darbo dienomis, o savaitgaliais ir naktimis jo nėra arba jis labai mažas.

     Šiam skaičiavimui atlikti reikalingi šie elektros energijos skaitiklio duomenys:

  1. k var h1 – reaktyvinės energijos reikšmė darbo dienos pradžioje.
  2. k var h2 – reaktyvinės energijos reikšmė darbo dienos pabaigoje.
  3. h         – valandų skaičius per darbo dieną.

     Reikalingą kompensuojamos galios dydį suskaičiuojame pagal formulę:

     Kada objektas elektros energiją vartoja ištisą parą, o reaktyvinės galios dydis yra mažai kintantis, skaičiavimui galima naudoti per mėnesį gautus skaitiklio duomenis.

  1. k var h1 – reaktyvinės energijos reikšmė mėnesio pradžioje.
  2. k var h2 – reaktyvinės energijos reikšmė mėnesio pabaigoje.
  3. h         – valandų skaičius per mėnesį.

     Kompensacinio įrenginio parinkimas pagal gautus tinklo analizatoriaus duomenis

     El. tinklo analizatorius pateikia duomenų failus apie įprastai veikiančių elektros įrenginių reaktyvinės energijos suvartojimą per tam tikrą laiko periodą, paprastai – per savaitę arba per dieną.

     Individualaus įrenginių kompensavimas

     Daugeliu atveju, kada įrenginiai yra didesnių galingumų arba maitinami labai ilgomis elektros energijos tiekimo linijomis, individualaus kompensavimo būdas gali būti pats tinkamiausias sprendimas.

     Asinchroninių variklių kompensavimas

     Asinchroninio variklio vartojama reaktyvinė srovė yra pakankamai stabili prie bet kokio apkrovos režimo. Variklio reaktyvinė srovė sudaro 90% tuščios eigos srovė. Variklių gamintojas lentelėje pateikia duomenis, pagal kuriuos mes galime suskaičiuoti reikiamą kompensuoti galią pagal formulę:

Kur:   Q       – reaktyvinė galia;
          P       – aktyvinė galia;
          cosφ – galios koeficientas;

     Paprastai variklių galios koeficientas būna <0.9, variklių reaktyvinė galia sudaro apie 30% aktyvinės galios. Variklio su mažesniais apsisukimais (750min-1) cosφ būna mažesnis, todėl reaktyvinė galia siekia 50% aktyvinės galios. 

Kondensatorių pajungimo būdas priklauso nuo variklio valdymo ir paleidimo būdo.

     Tiesioginio paleidimo variklis

     Šiuo būdu kondensatorius gali būti jungiamas lygiagrečiai varikliui. Kondensatorius bus prijungtas už šiluminės relės, šiuo atveju reikia sumažinti apsaugos srovę, kad variklis liktų apsaugotas.

     Žvaigždė – trikampis paleidimo variklis

     Žvaigždė – trikampis paleidimo sistemoje kondensatorius įjungiamas tada, kai variklis perjungiamas į trikampį, tai reiškia, kad paleidimo metu kondensatorius yra neįjungtas.

     Galios transformatoriaus kompensavimas

     Galios transformatorius dažniausiai įjungtas netgi tada, kai visas apkrovimas yra išjungtas. Tuo atveju, kai el. energijos apskaita yra įrengta transformatoriaus aukštos įtampos pusėje, ji visada matuoja transformatoriaus naudojamą reaktyvinę galią, aktualu prijungti individualaus kompensavimo kondensatoriaus bateriją.
     Transformatoriaus reaktyvinę varžą sudaro magnetolaidžio magnetinė varža Xm, apvijos sklaidos varža Xd.
     Magnetinėje varžoje Xm išsiskirianti galia sudaro Qd sklaidos galia sudaro 1.8-2% pilnutinės transformatoriaus galios, o sklaidos varžoje Xd išsiskiria Qd sklaidos galia, kuri priklauso nuo srovės.

     Taigi transformatoriaus pilną reaktyvinę galią Qt sudaro šių dviejų galių Qm ir Qd vektorinė suma, ji sudaro 5% pilnutinės transformatoriaus galios.

 
  Kontaktai
Tinklų g. 29a, Panevėžys LT-35115
Faksas: (45) 58 27 29, (698) 53261
Tel.: (45) 58 27 28, (698) 53260
El. paštas: kondensatoriai@rifas.lt
© 2003-2005 kondensatoriai.lt. Visos teisės saugomos.
Sukurta: M2 technologijos. Turinio valdymo sistema OptimalSite.